Мария – Майка на молитвата

26 май 2018

Мария е представена като жена на молитвата и в Кана Галилейска, където Тя моли Сина с майчинска нежност за помощ, понеже забелязва притеснението на младоженците. Тогава Исус се смилява над Нея и дава първия знак за Себе Си, с което укрепва своите ученици във вярата им в Него. Като жена на молитвата виждаме Божията Майка и на вечерята, описана в Деяние на Светите Апостоли: „Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Исус, и с Неговите братя.”

Терезиански Кармил OCD – Австрия

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар