Саможертвата на Мария

27 май 2018, 09:32

Ако наблюдаваме Мария в храма, ще видим в Нея Девата, която се жертва. Църквата вижда в случващото се там освен изпълнението на предписанията на закона за посвещаването на първородния и очистването на майката също една тайна, отнасяща се до историята на Спасението. Тя представлява продължение на жертвата, която Въплътеното Слово принася на Отец с идването си на света. Старецът Симеон разпознава в детето Месията и Го поздравява като светлината, която ще озари езичниците и като прославата на Израел. Църквата разбира това пророчество в светлината на Светия Дух, понеже Симеон предсказва, че Синът ще бъде знак за противоречия, защото „ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израил“ и свързва страданията на Сина с тези на Майката, към Която се обръща с думите: „и на сама тебе меч ще прониже душата“, което виждаме да се изпълнява при Кръста. По този повод свети Бернард се обръща към Божията Майка със следната молба: “ О Света Дево, пожертвай Своя Син и принеси благословения плод на Твоята утроба на Бога. Пожертвай заради нашето помирение Светата Хостия, Която е толкова скъпа на Бог.“

Терезиански Кармил OCD – Австрия

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар