„Не бъди невярващ, а вярващ“

3 юли 2018, 19:07

„Не бъди невярващ, а вярващ“ (Ин 20,27). Смисълът на тези думи пулсира с този или подобен на него израз в сърцата на голям брой хора.
Някой се моли за своите още необърнали се към Бога роднини и близки, друг се моли за минувачите, трети проси вяра за самия себе си. Но преди всичко тези думи се родили в сърцето на Бога. Той ни даде живота за плодотворно сътрудничество с Него в любовта и, естествено, във вярата в това, което ни открива.
Господ копнее повече от всички на света за нашето спасение, повече от близките ни и дори повече от нас самите. А този, който вярва в Господ придобива вечен живот (вж. Ин 11, 25-26).
Именно затова Той жадува да вярваме. Всеки ден хлопа на вратата на нашите сърца (вж. Откр 3,20). Всеки ден, виждайки как огънят догаря, праща чудеса – големи и малки и повтаря думите: „Не бъди невярващ, а вярващ“.

(terramariana.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар