„Светата Броеница“ от Св. Хосемария Ескрива

22 октомври 2018, 21:54

РАДОСТНИ ТАЙНИ

1. Благовещението

Не забравяй, приятелю мой, че ние сме деца. Девата, с нежното име Мария, е потопена в молитва.

В този дом ти си всичко, което би искал да бъдеш: приятел, слуга, любопитко, съсед… Колкото до мен, в този момент не смея да бъда какъвто и да било. Ще се скрия зад гърба ти и, заслепен, ще съзерцавам сцената: [вж. целия текст]

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар