Ти си Христос

8 януари 2019, 17:29

Молитва на свети Августин

Ти си Христос, моят свят Отец, моят благ Бог, моят велик цар, моят добър пастир, моят единствен учител, моят най-добър помощник, моят най-скъп възлюбен, моят жив хляб. Ти си моят първосвещеник във вечността, моят водач към вечната родина, моята истинска светлина, моят свят възторг. Ти си за мен правият път, чудесната мъдрост, чистата простота, стихналата хармония. Ти си цялата ми защита, моето ценно наследство, моето вечно спасение.
Исусе Христе, Господи прескъпи, защо ли някога в живота си съм обичал нещо друго, желал съм нещо друго освен Теб, моя Бог? Къде съм бил, когато не съм мислел за Теб? Но нека отсега се разпали всичкият ми копнеж и заструи към Господ Исус. Хайде, побързайте желания мои, достатъчно се бавихте; бързайте сега към вашата цел, търсете този, към когото се стремите. Исусе, който не те обича, е изключен от любовта, изпълнен е с горчивина… О, скъпи Исусе, нека всяко движение на сърцето ми да бъде жест на любов към теб, на наслада в теб, на възхищение от теб. Боже на сърцето ми и мое наследство, Исусе Христе, нека аз да изчезна и ти да заживееш в мен! Нека в душата ми се разгори огънят на твоята любов и да прерасне в свещен пламък. Нека този пожар да гори вечно върху олтара на моето сърце; нека освети цялото ми същество и погълне дълбините на душата ми, така че денят на моята кончина да бъде също ден на моята пълнота в теб… Амин.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар