Да познаем Божията воля

29 януари 2019, 13:26

Коментар към днешното Евангелие от св. Франциск Салски

Трябва да знаете, че твърдото желание да се върши Божията воля без изключение във всяко нещо, се изразява в Господнята молитва, в Отче наш, в думите, които ние молим всеки ден: „Да бъде волята Ти както на небето, така и на земята“ (Мт 6,10). Божията воля не среща никаква съпротива на небето, всичко е подчинено на него, всичко му е послушно. Ние се молим и с нас да бъде същото и обещаваме на Господ да действаме така, че да не се противим на волята му и във всичко да му се подчиняваме напълно. Под Божия воля разбираме неговата изказана воля и волята на неговото желание.
Божията воля ни се показва по четири начина: 1) в Божите заповеди, 2) в заповедите на Църквата, 3) в съветите, 4) в увещанията. Всеки християнин трябва да прекланя глава пред заповедите на Бога и тези на Църквата; всеки трябва да им се подчинява. В тези заповеди Божията воля се изразява без ограничения и изисква послушание, ако искаме да бъдем спасени.
Съблюдаването на съветите той само препоръчва; не го изисква от нас безусловно, но ни предлага своята воля под формата на желание. Така че ние не губим любовта си и не се отделяме от него, ако нямаме куража да изпълним съветите. Дори не трябва да изпълняваме всички съвети, а само онези, които отговарят на нашия статус.; защото някои са толкова противоположни един на друг, че е напълно невъзможно да се спази единия, без в същото време да има възможност за изпълнение на другия. Например един съвет на Евангелието е да се изостави всичко и в пълна бедност да се последва Господ; евангелски е и съветът за грижа за бедните и даването на милостиня. Но как би могъл някой, който е отдал наведнъж всичко, което притежава, да даде още нещо или милостиня, когато той няма вече нищо?
Така че трябва да следваме съветите, които Бог иска да практикуваме, а не да мислим, че трябва да спазваме всички, които той е дал.
Освен тази изразена воля на Бога съществува още и волята на неговото желание. На него трябва да гледаме във всички случаи, т.е. във всичко, което ни се случва: в болест и смърт, в скръб и радост, в добри и лоши дни, накратко във всичко, което идва непредвидено при нас. И във всяко време трябва да сме готови да се подчиним на тази Божия воля, в приятни, както и в неприятни ситуации, в радост, както и в страдание, в живота, както и в смъртта, във всичко, което не се проявява срещу изразената Божия воля; защото тя е винаги на първо място.

(evangeliumtagfuertag.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар