Блаженствата – програмният текст на Евангелието

17 февруари 2019, 20:16

Блаженствата са програмният текст на Евангелието. Исус ги провъзгласява от планината, както Мойсей направил с Десетте Божи заповеди от Синай.
Но не противоречи ли всичко това на здравия разум? Изглежда по-разбираемо с тайна завист да се хвалят богатите, силните и властимащите.
А кротките, милостивите, търсещите правда, миротворците, тези с чисти сърца – един висок идеал. Не се ли сблъсква с реалността?
Блаженствата виждат света от края. Те ни показват целта и позволяват да погледнем в онова „ново небе“ и онази „нова земя, на които обитава правда“ (2 Петър 3,13).
Божието Господство прави всичко да се появява в нова светлина: тогава бедността, липсата на свобода, неправдата ще бъдат победени. Това есхатологично обещание важи според християнската вяра още СЕГА, тъй като с Исус вече е започнало Божието господство.
Християните са призовани да съдействат за идването му в този свят, да го направят видимо с доброта, милосърдие, кротост, понасяне на несправедливостта и чистота на сърцето. Необходими са творчество и благодат, за да се създаде този нов свят чрез нашето действие. В един свят, в който нарастват омразата и насилието, това е необходимо повече отвсякога.
Един мъдрец е казал, че идеалите са като звездите за моряците. Не ги достигаш, но за да пристигнеш в целта, трябва да се ръководиш по тях.

(erzdioezese-wien.at)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар