Светли Понеделник

18 април 2022 г.

Духовно размишление за Светли Понеделник

«Христос възкръсна» – с това приветствие се поздравяваме през тази седмица, и в отговор чуваме: «Наистина възкръсна!». Свидетелството за Възкресението – това е една от най-важните мисии, която ние, християните, следва да изпълняваме в този свят, защото след като Възкресението Христово веднъж вече наистина се е случило, това означава, че Бог е с нас, че Той не ни е лишил от Своята любов и че можем да Му се доверим във всяка ситуация; както и означава, че не бива да се страхуваме да следваме Неговите заповеди, независимо от общоприетия «здрав разум», така широко прокламиран напоследък.

Четвърти ден от Деветницата към Божието Милосърдие

Ако Бог е с нас, няма от какво да се страхуваме. Възкресението Христово пък е най-истинският знак за това, че Господ е с нас. Днешните четива са библейски откъси, разказващи за свидетелства в славата на Христос. В първото четиво св. Петър говори на юдеите за станалото с Исус – разказва, без да се бои от нищо, и то сред хора, на които подобен тип думи не биха се понравили. Петър обаче не се страхува и известява истината. В евангелския откъс пък се съдържат ключовите думи: «не се страхувайте» и «радвайте се». Бог е сътворил света, за да можем да се радваме заедно с Него. Затова и знаем, че след разпятието следва Възкресението.
Тази радост и това познание обаче трябва да бъдат разпространени сред всички хора. Ето защо жените, след като разбрали, че Исус е възкръснал, не просто се радват и празнуват, но «с голяма радост» тичат да разкажат за това на другите. Въпреки всичко обаче, в днешните четива има и лъжливи свидетели. Такива са войниците, подкупени от първосвещениците, за да излъжат и да кажат на всички, че не е имало възкресение.
Лъжесвидетелстването е нарушение на една от 10-те Божии заповеди. Само че тези, които дават лъжливо свидетелство в конкретния случай, те освен това отричат и Божието чудо, отхвърлят замисъла на Господ за света и човека. Тези хора се оказват срещу хармонията и красотата на света, сътворен от Бог, в който мъка се сменя с радост и обратно. Така те не само лъжат, но носят в света не Божието, а някакво друго послание.
И така, нека се замислим какво послание носим на хората. Винаги ли онова, което съобщаваме, е изпълнено с християнската ни увереност в крайното тържество на Божията справедливост, в това, че сътвореният от Господ свят е прекрасен и изпълнен с радост?

Общност Verbum Dei

Превод: catholic-news.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите, публикувани в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар