Мъченичество на св. Иван Кръстител

29 август 2022 г.

Духовно размишление за възпоменанието
Мъченичество на св. Иван Кръстител

Аз не знам на кое от двете тачени събития в живота на светия, блажен Иван Кръстител, чийто празник честваме днес, трябва да се даде предимство: на чудото на неговото рождение или на още по-голямото чудо на смъртта му. Рождението му донесло пророчество (Лк 1,76), смъртта му – истината; рождението му известило идването на Спасителя, смъртта му осъдила кръвосмешението на Ирод. Този свят човек […]заслужил в очите на Бога да не си отиде от този свят по същия начин като другите хора. Поради откритото си признаване на Господ той напуснал тялото, което бил получил от него. Иван изпълнил волята на Бога във всичко, защото животът му, както и смъртта му били в съзвучие с плановете на Бога […]
Още в майчината утроба той подскочил от радост и така възтържествувал от идването на своя Господ, което не можел да направи още с гласа си. Елисавета казала на Дева Мария: „щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми“ (Лк 1,44). Така че Иван се радва още преди рождението си и преди очите му да видят чий почерк носи светът, духът му вече разпознава този, който е негов господар. Мисля, че това казват думите на пророка: „Преди да те образувам в утробата, Аз те познах, и преди да излезеш из утробата, осветих те“ (Йер 1,5). Затова нека не се учудваме, че Иван продължил да възвестява Христос чрез учениците си от затвора, в който Ирод го заключил (срв. Мт 11,2): с подскачането си той възвестил идването на Господа, още докато бил заключен в майчината утроба.

Св. Максим, епископ на Торино

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар