Направи като Мария Магдалена: иди при гроба на Христос!

22 юли 2020

Познаваме добре историята за срещата на Мария Магдалена с възкръсналия Христос в първия ден на Великден. Но колкото и пъти да сме чували този разказ, той никога не губи своята актуалност. Вероятно е така, защото това е история за трогателната и благодарна преданост на жената, освободила се от дългогодишния гнет на живелите в нея бесове, която открила истинската любов. Това е история за всеки от нас. Вероятно ние не сме били обзети от бесове в прекия смисъл на думата, но сме били поробени от грехове и страхове, раздирани от най-различни желания и потопени в мрака на самотата, докато Исус не е запалил в нас светлината на вярата. Над нашия живот е изгряло Слънцето на Възкресението. Преживелият подобно утро на живота разбира всяка една дума, всяко едно трептене на сърцето на Мария Магдалена.
Няма как Исус да не дойде при този, който предано Го обича и очаква. Когато Мария установила, че тялото на нейния любим Учител е изчезнало, тя била безутешна. Жената не знаела какво да прави, къде да го търси. Исус обаче знаел къде да търси Мария – при празния гроб. Тя останала там, когато всички други вече си били отишли, и била щедро възнаградена.
Може би ти се затрудняваш да се съсредоточиш в молитвата. Много искаш да се срещнеш с Христос, но мислите ти са объркани, сърцето ти води битка с разума, суетиш се и ти липсва вътрешна тишина. Не се огорчавай. Стори това, което направила Мария – иди при «гроба», на място, където ти се струва, че едва ли би намерил Христос. Остани там по-дълго, не бързай да си ходиш. Исус е тук. Дай воля на чувствата си. Той ще дойде и ще те утеши, ще ти дари любов, а след това ще ти даде и сили да продължиш напред и да благовестиш.
Любовта винаги ни насърчава да не стоим на едно място. Любовта към една жена, любовта към един мъж ни кара да се грижим за нея (за него), отказвайки се от личния си комфорт. Любовта към децата често ни кара изцяло да забравим за самите себе си. Любовта към Христос и Неговия народ ни подтиква да тръгнем и да разказваме и на другите за силата и милосърдието на Бог. Както казал Христос на Мария Магдалена: «Иди при братята Ми и им кажи» (Ив 20, 17). Иди днес и ти при твоите близки и им кажи: «Видях Господ» (срв. Ив 20, 18)!
Боже, жадувам да Те видя. Повикай ме по име и се открий на очите ми!

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар