От сили светли чудно защитени

7 август 2020

От сили светли нежно окръжени,
спокойни сме и пълни с благодат.
Така да може тези дни да изживеем
и също идващите нови подир тях.

Щом подадеш ни чашата горчива,
препълнена с горчива мъка до ръба,
да я поемем с благодарност, без уплаха,
от Твоята добра и ласкава ръка.

От сили светли чудно защитени,
каквото и да идва да очакваме без страх.
Бог тук е всяка вечер, всяко утро,
и всеки ден Той винаги е с нас.

Дитрих Бонхьофер

(фрагмент из „Von guten Mächten“)

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар