Моли се, без да преставаш

8 октомври 2020

Коментар към днешното Евангелие
от Йоан, епископ на Карпатос, монах (VІІ в.),
светец на Православната Църква

Някъде е писано, че Отец ще даде блага на онези, които го молят (вж. Мт 7:11). А другаде се казва, че той ще даде Светия Дух на онези, които Му искат (вж. Лука 11:13).
От тези думи разбираме, че който моли Бог и се утешава при мисълта за такава надежда, получава не само опрощаване на греховете, но и дара на небесните благодати. Защото Господ обещава тези дарове не на праведните, а на грешните. „И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чедата си, колко повече Отец Небесний ще даде Дух Светий на ония, които Му искат?“ (Лука 11:13). Затова се моли, без да преставаш, без да се колебаеш, дори да си последният, който може да води добродетелен живот, независимо колко слаб или безчестен си: ще получиш най-великото. [...]
Бори се да запазиш непомрачена светлината, която свети в съзнанието ти. Когато започнеш да виждаш с очите на страстта, Господ те обвива в тъмнина. Той разхлабва поводника пред теб (вж. Йов 30:11) и светлината на очите ти вече няма да е с теб (вж. Пс 37:11 LXX). Но дори и да си в това състояние: не падай духом, не се отказвай. Моли се със светия цар Давид: „Прати Твоята светлина и Твоята истина“ на мен, който съм тъжен. „Още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог“ (вж. Пс 42,3.5 LXX).
Защото „пратиш духа Си – създават се, и Ти подновяваш лицето на земята“ (Пс. 103,30 LXX).

(evangeliumtagfuertag.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар