„Блажени са поканените на сватбената вечеря на Агнеца“

11 октомври 2020

Коментар към днешното Евангелие от
свети Григорий Велики (около 540-604),
папа и доктор на Църквата

Разбрахте ли кой е този цар, бащата на син, който сам е цар? За него псалмистът казва: „Боже, дай на царя Твоето правосъдие и на царевия син Твоята правда“ (Пс 71, 1). [...] „Той уреди сватбата за сина си.“ Така бащата отпразнува сватбата на своя царски син, когато го обедини с Църквата в тайната на Въплъщението. А утробата на Дева Мария бе сватбеният палат на този младоженец. Затова друг псалм казва: „В тях Той е поставил жилище за слънцето, и то излиза като жених из брачния си чертог”(Пс 18, 5-6). [...]
Затова той изпрати слугите си да поканят приятелите му на сватбата. Изпрати ги първи път и след това втори път, т.е. първо пророците, после апостолите, за да провъзгласят въплъщението на Господ. [...] Чрез пророците той обяви въплъщението на своя син като бъдещо събитие, чрез апостолите го проповядваше, когато то се изпълни. [...]
„Но те пренебрегнаха и отидоха кой на нива, кой по търговия.“ Да отидеш на нивата си означава да се отдадеш на земните дела неудържимо; да отидеш в магазина си означава да бъдеш алчен за печалба в делата на този свят. И двамата не успяват да размишляват над тайната на Въплъщението на Словото – Божието Слово – и да настроят живота си съответно. [...] Още по-лошо: за някои не е достатъчно да пренебрегнат благоволението на този, който ги е повикал; те дори го преследват. [...] Но Господ няма да остави незаети места на сватбеното тържество на царствения си син. Той изпраща за други гости; защото Словото Божие, което все още е непознато за мнозина, един ден ще намери признание. [...]
А вие, братя, които по Божията милост вече сте влезли в празничната зала – т.е. в светата Църква: изпитайте се много внимателно, така че при идването си в нея царят да не намери нищо осъдително в дрехата на душата ви.

(evangeliumtagfuertag.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар