Необходим е страх, който поражда мъдрост

24 октомври 2020

Предмет на страха ни трябва да бъде не малкият брой на избраните, а греховете, които ни пречат да сме в това число. Съдят ви не защото сте били порицавани, а защото сте водили лош живот [...] Страхът е необходим, и то винаги, но страх, който поражда мъдрост, а не такъв, който води до парализиране и отчаяние.
Трудно е да се държи човешкия разум в правилни граници. Понякога хората не се страхуват достатъчно, понякога се страхуват прекалено, а понякога страхът им е неуместен. В своята прекаленост те стигат толкова далеч да се боят, че нещастието им идва от Бог, който е извор на всички техни блага, който иска тяхното спасение. Всичко, което Бог е направил, не може да ги убеди, че той не иска нищо повече от това да ги спаси. Част от вярата е, че Бог иска да спаси всички ни и че всички ние можем да се спасим, само ако го поискаме.

Св. Клод дьо ла Коломбиер (1641-1682)
йезуит

(evangeliumtagfuertag.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар