За необходимостта от единно тълкуване на Светото Писание

26 октомври 2020

Защо авторитетът на църковното прозрение трябва да се съчетава с нормата на Писанията, след като тя е съвършена и е повече от достатъчна за всичко? Това е така, защото Свещеното Писание не се разбира от всички в един и същ смисъл поради присъщата му дълбочина, неговите думи се обясняват по различен начин от отделните хора и следователно изглежда, че от него могат да се извлекат почти толкова мнения, колкото изобщо хора има. …
По същия начин, в католическа църква несъмнено сме длъжни да държим на онова, в което са вярвали навсякъде, винаги и всички; защото това е в истинския и правилен смисъл католическо. Него посочва значението и смисълът на думата [католически], която обхваща всичко в цялата пълнота. Но това ще стане само ако следваме универсалността, миналото и единомислието:
А ние ще следваме универсалността, ако изповядваме вярата само като истинската, която изповядва цялата църква на земята; миналото – ако по никакъв начин не се отклоняваме от възгледите, пред които безспорно нашите свети предци и отци са се прекланяли неизменно; единодушието – ако в миналото се присъединяваме към решенията и думите на всички или почти на всички свещеници и учители.

Св. Викентий Лерински († ок. 450 )
монах

(heiligenlexikon.de)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар