Напредъкът във вярата не означава промяната й

27 октомври 2020

Със сигурност трябва да има напредък във вярата, дори много голям. Защото кой би завиждал толкова на хората и би се отнасял така враждебно към Бог, че да се опитва да го предотврати? Но в действителност това трябва да е напредък във вярата, а не промяна.
Напредъкът означава, че нещо се увеличава само по себе си, а промяната означава, че нещо се променя от едно в друго. Така че да расте и да се увеличава интензивно трябва както при индивида, така и при всички, както при отделния човек, така и в цялата Църква, според на възрастта и времето, прозрението, знанието и мъдростта, но само по присъщия начин, а същото учение, в същия смисъл и в същото значение.
Вярата на душите трябва да подражава вида на телата, които с течение на годините разгръщат и развиват частите си, но които остават същите, които са били. Има голяма разлика между разцвета на детството и зрелостта на старостта; но възрастните мъже са същите, каквито са били като младежи, така че размерът и външният вид на едно и също лице могат да се променят, но въпреки това природата и личността остават същите. …
Учението за християнската вяра също трябва да следва тези закони на прогреса, за да укрепва с годините, да се разширява с времето и да се усъвършенства с възрастта, но да остава непокътнато и невредимо и в целия обхват на своите части, така да се каже да бъде пълно и съвършено във всички свои части и сетива, освен това да не позволява никаква промяна, никакво увреждане на тяхната специфичност и никакво изменение на същността им.

Св. Викентий Лерински († ок. 450 )
монах

(heiligenlexikon.de)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар