Молитва към Светото Семейство

27 декември 2020

Господи Исусе Христе, чрез Твоите неизразими добродетели и примера на Твоя домашен живот Ти освети избраното от Теб семейство на земята.
Погледни милостиво към нашето семейство, което коленичи в Твоите нозе и Те моли за благодат.
Спомни си, че това семейство Ти принадлежи, защото се е посветило и отдало на специална почит към Теб.
Предостави му благосклонно Твоята закрила, спаси го от всички опасности, помагай му във всички нужди и му дай сила постоянно да подражава на примера на Твоето свято семейство.
Дай ни благодатта да Ти служим на земята с предана любов и накрая да Те хвалим вечно на небесата.
Света Мария, Майко добра, молим Те за Твоята закрила с непоколебима увереност, че Твоят божествен Син ще изслуша молитвите Ти.
Свети Йосифе, славни патриарше, помогни ни и Ти с Твоето мощно застъпничество и предай молитвите ни в ръцете на Мария, за да ги поднесе тя на нашия Господ Исус Христос. Амин.

Папа Лъв ХІІ

Превод:catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар