По пътя на истината

7 януари 2021

Бой се от Божия съд, страхувай се от гнева на Всемогъщия, не издирвай делата на Всевишния, а разследвай своите беззакония – колко пъти си прегрешавал и колко пъти си пренебрегвал доброто.
На едни всичката им набожност отива само в книги, на други – в икони, на трети – във външни знакове и образи.
Някои пък често Ме споменават с уста, а много малко – със сърце.
Но има други люде, с просветен ум и пречистени сърца, които непрекъснато се стремят към вечното, с досада слушат разговори за земното, с прискърбие се подчиняват на естествените нужди. И те разумяват какво говори в тях Духът на истината, защото той ги учи на презрение към преходното, на любов към вечното, на безразличие към света и на стремление към небето денем и нощем.

Из „Подражание на Христа“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар