Води ме, добра светлина!

12 януари 2021

Води ме, добра светлина, сред мрака,
води ме напред!
Нощта е тъмна
и съм далеч от дома,
води ме напред!
Подкрепи нозете ми.
Не това, което е надалеч,
искам да видя; само следващата стъпка – това стига.
Не бях такъв, не съм те викал преди
да ме водиш.
Сам исках да избирам пътя,
но сега те моля:
„Води ме напред!“
Обичах яркия ден и въпреки страха
гордостта управляваше волята ми.
Не си спомняй миналите години!

св. Джон Хенри Нюмън
„Lead, Kindly Light“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар