Кръстен път с кардинал Стефан Вишински

4 март 2022 г.

Спиране 1: Исус е осъден на смърт от Пилат

Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме!
Защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света!

Това е историческо събитие, но то се повтаря през цялото време. Преди да се стигне до присъдата, попитали Господ кой е. Той отговорил: „Аз затова се родих и дойдох на света, за да свидетелствам за истината”, с което предизвикал съмнение у Пилат: „Какво е истината?” Но ако човек отговори честно на този въпрос, той няма да произнесе смъртна присъда над Божия Син, на Предвечното Слово, на Учителя на Истината, на Благата Вест. Питам се: „Какво е истината?” Вземам решението, в моите мисли, думи и постъпки да няма надменни отговори и нагла присъда за Христос. Ще направя всичко, за да позная истината. [още...]

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар