Деветница за Петдесетница. Ден пети

18 май 2021

Ела, о, Дух на знанието!

„Затова Той е дал на людете знание, за да Го прославят в Неговите чудни дела” (Сирах 38, 6)

Дарът на знанието ни прави способни да различаваме доброто от злото, истината от лъжата и да направим Бог център на всички знания. Със светлината на истинската наука ние проникваме и в областта на познанието за света; но ние няма да спрем дотук, а ще достигнем до същината на всичко, до Бог. Истинската наука е познание на всички неща в Бога. Светлината на Светия Дух разкрива началото и края на всичко сътворено, дава отговор на въпросите: Как, къде, защо?
Дарът на знание е тясно свързан с дара на разума. И двата дара ни дават познание и разбиране за божествената истина, мотивацията им е не в чистото любопитство, а в любовта, в търсенето да бъде позната по-добре, за да се обича повече: „Това е наука, което се превръща в любов, наука на действието. Изследването, чиято цел е тази наука, е развитието на нашата вяра; то става молитва, съзерцание. Това е науката, от която се нуждаем и която трябва да подпомагаме, защото тя е изворът на новата любов”, пише Бл. Колумба Мармион в книгата си „Христос нашият идеал”. И тук, както и в дара на разума отново проличава, че божествената благодатна светлина на Светия Дух трябва да се съедини с потапянето в тайните на Бога. Тогава ще усетим и в себе си обещанието на химна: „Блажена светлина изпълва вътрешността на тези, които се уповават на Тебе с вяра”.

Молитва
Научи ни, всемогъщи Боже, да сме внимателни във всяко време за това, което е от Духа и с думи и дела да вършим това, което Ти е угодно. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.

Водеща мисъл
Ще разширявам и задълбочавам познанията си във вярата с духовно четене всеки ден.

Кратка молитва
Благодатта на Светия Дух да осветява ума и сърцето ни.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар