Деветница за Петдесетница. Ден шести

19 май 2021

Ела, о, Дух на благочестие!

„Любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий” (Рим 5, 5)

В днешния ден искаме да удвоим молитвата си към Светия Дух, да увеличим още повече желанието си за неговата благодат, за искрена, дълбока, безрезервна любов към Бога. Пристъпваме към божествения огнен Дух, за да ни обгори. Пристъпваме към извора на любовта, за да почерпим от нея всички убеждения, които трябва да имаме като деца на Бога към нашия добър Отец и към нашия Спасител и които ще ни даде именно Духът на благочестие: отдаденост, благодарност, доверие, радост във всичко, което се отнася до Бог. Светият Дух е този, който ни дава благодатта да обичаме Бог от цялото си сърце, от цялата си душа, с цялото си съзнание и с всичките си сили. Той дава и силната любов към Бог, която устоява във всяко вътрешно и външно изпитание, дори тогава, когато чувството на любов вече не се усеща и когато можем да показваме любовта само на дело.
Огнените езици, чрез които Светият Дух ни изпълва с Божията любов, възпламеняват у нас и любовта към ближния, като ни призовават да имаме грижата Бог да бъде обичан и от другите. Любовта към Бога и към ближния са съвсем тясно свързани помежду си. Свети Петър, когото Духът на Петдесетница обгаря и променя толкова силно, казва: „Привнесете … към благочестието братолюбие, към братолюбието любов” (2 Петър, 1, 7).

Молитва
О, Боже, Ти си приготвил невидими блага за онези, които Те обичат; вложи в сърцата ни огъня на Твоята Божествена любов, за да Те обичаме във всичко и над всичко и така да получим Твоите обещания, които са по-големи от всичките ни копнежи. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.

Водеща мисъл
Днес искам да събуждам често акт на любов към Бога.

Кратка молитва
Ела, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни и разпали в тях огъня на Твоята божествена любов.

О, Мария, Майко на красивата любов, моли се нас!

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар