Деветница за Петдесетница. Ден седми

20 май 2021

Ела, о, Дух на страх Божи!

„Начало на мъдростта е страхът Господен; здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди.” (Псалм 110)

Светият Дух ни направи Божи чеда в Кръщението. За опазването и развитието на тази благодат той ни изпълва с духа на този свят страх. Той не ни дава робски страх, избягващ греха само заради наказанието, а страха на деца да не обидят или загубят своя добър баща. Този страх блика от любовта на Бога и от познанието за собствената немощ. Колкото по-доверчива и синовна е предаността ни към Бог, толкова по-бдителни и предпазливи сме да не би да не се харесаме на Бог. Да, ние се стремим много повече да изпълняваме волята му дори и в най-дребните неща, да бъдем достойни за благодатите му.
В псалмите често се повтаря мисълта: „Блажен е, който се бои от Господа.” Как този страх Божи да не ни прави радостни, когато той пази от всичко, което може да се изправи между Бог и душата ни и да попречи на блаженото единение с Бога! Той носи радостта от добрата съвест, мира с хората и надеждата за вечното единение с Бога. Тези дни на специална молитва за идването на Светия Дух трябва да заострят погледа ни за всичко, което може да се изпречи на пътя ни за оставането на благодатта му в нас. Те трябва да ни подтикнат към размисъл и да ни поставят въпроса: „Какво не се харесва на Светия Дух у мен, който трябва да бъда за него достоен храм? Доколко Духът на страха Божи ръководи чувствата, думите и делата ми, отношенията ми с другите?”

Молитва
О, Господи, дай ни благодатта във всяко време да се боим от Твоето свято име така, както го и обичаме; Ти никога не отказваш да ръководиш тези, които си направил да Те обичат с предана любов. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.

Водеща мисъл
Днес ще внимавам да не обиждам Светия Дух и в най-малкото.

Кратка молитва
Душе Свети, изпълни сърцето ми със свято страхопочитание. Дай ми чисто сърце.

Мария, пречиста Майко, моли се за нас!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар