Деветница за Петдесетница. Ден осми

21 май 2021

Мария, пълна с благодат, моли се за нас!

„Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Иисуса, и с Неговите братя.” (Деян 1, 14)

Няма да намерим изображение на Петдестенца, на което Божията Майка да не е в центъра на молещите се. Колко пламенно се е молила тя за Светия Дух! Тя е разбирала Спасителя, намеренията на сърцето му, обещанията му по-добре от апостолите. Всички думи тя е пазила в сърцето си. Затова е знаела също колко важно e слизането на Светия Дух за апостолите, за цялата Църква. Ето защо с доверие полагаме нашата молитва за благодатната помощ на Светия Дух в нейното добро и разбиращо сърце. Ние знаем, че годеницата на Светия Дух, Майката на божествената благодат няма да ни откаже своята мощна подкрепа, щом види нашия копнеж и стремеж да се подготвим добре за пристигането на Светия Дух.
Седем са благодатите на Светия Дух, за когото размишляваме тези дни и когото умоляваме. Майката, пълна с благодат е изцяло изпълнена с него и с майчина любов ще го моли да напои и нашите души, които след това, освежени от благодатта на Светия Дух ще донесат плодовете му, които са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, вярност, милосърдие, умереност, въздържание, целомъдрие.

Молитва
Нека възлезе при Теб, Господи, дарът на нашата любов; вслушай се в молитвата на Блажената Дева Мария, която си взел в небето и с огъня на любовта разпали сърцето ни, за да копнее винаги за Теб. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.

Водеща мисъл
Днес ще моля често Майката на Божията благодат да ми бъде посредница за даровете на Светия Дух.

Радвай се, благодатна Мария!

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар