Деветница за Петдесетница. Ден девети

22 май 2021

Ела, Душе Свети, ела!

„И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чедата си, колко повече Отец Небесний ще даде Дух Светий на ония, които Му искат?” (Лк 11, 13)

Днес за последен път в тази Деветница сме сред учениците на Христос и обдиняваме изпълнените си с копнеж молитви с молитвения зов на апостолите. Призоваването ни става все по-силно: Ела, Душе Свети, ела! Сам Бог иска да имаме горещо желание за него, за духовни блага. Спасителят дава благодат на всички, които са гладни и жадни за справедливост и им обещава също да се наситят. Днес още веднъж ще обобщим намеренията и решенията, събудени в нас при размишлението за даровете на Светия Дух, за да премахнем всичко, което може да пречи на благодатното действие на Светия Дух. Заедно с псалмиста казваме: „Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене..” (50, 12)
Ако сме молили Деветницата с определено намерение, нека оставим на Бог как иска да ни чуе, защото ние целим не изпълнението на желанията ни, а неговата прослава. Твърдо вярваме, че Бог ни дава благодат, която ни прави най-способни да отговорим на неговия план, независимо дали го разбираме или не. Утешават ни думите на Апостола на народите: „Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме.
Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем, за какво да се помолим, както трябва, но Сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки.” (Рим 8, 25-26)

Молитва
Всемогъщи вечни Боже, в твоята безкрайна доброта Ти даваш на молещите повече, отколкото заслужават, повече дори и от това, за което се молят. Излей над нас Твоето милосърдие, прости това, което потиска съвестта ни и ни дай онова, за което не смеем да се помолим. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.

Водеща мисъл
Днес искам често да моля за даровете и плодовете на Светия Дух.

Кратка молитва
Ела, Душе Свети, ела!

Царице на Апостолите, моли се за нас!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар