Въвлечени в триединния живот

30 май 2021

Свят с едно измерение би бил права линия. В свят с две измерения все още има прави линии, но няколко линии съставят една фигура. В триизмерния свят все още има фигури, но няколко правят едно твърдо тяло. С други думи, като се придвижвате към по-реални и по-усложнени нива, вие не изоставяте това, което сте наблюдавали на по-елементарните: тези неща все още съществуват, но съчетани по нови начини – начини, които не бихте могли да си представите, ако познавахте само по-елементарните.
Християнското описание на Бога използва съвсем същия принцип. Човешкото ниво е едно елементарно и доста безсъдържателно ниво. На човешкото ниво една личност е едно същество и които и да било две личности са две отделни същества – също както при две измерения (да речем на лист хартия) един квадрат е една фигура и които да било два квадрата са две отделни фигури. На Божественото ниво все още съществуват личности, но там горе те са съчетани по нови начини и ние, които не живеем на това ниво, не можем да си ги представим. В Божието измерение, така да се каже, вие откривате същество, което е три Личности, но остава едно Същество, също както кубът е шест квадрата, но остава един куб. Разбира се, ние не можем напълно да си представим такова Същество, също както ако бяхме създадени да възприемаме само двете измерения в пространството, никога не бихме могли да си представим както трябва един куб. Но ние можем да получим някаква приблизителна идея за това. И когато това стане, ние за пръв път в нашия живот ще имаме една положителна представа, колкото и бледна да е тя, за нещо свръхлично – нещо повече от личност. Това е нещо, което никога не бихме отгатнали и въпреки това щом ни кажат за него, ние почти чувстваме, че е трябвало да можем да се досетим, защото то така добре съвпада с всичко, което вече знаем.
Можете да попитате: „Ако не можем да си представим едно Същество в три личности, каква полза има да говорим за Него?“ Да, няма никаква полза само да говорим за Него. Това, което има значение, е да бъдем всъщност въвлечени в този триединен живот и това може да започне по всяко време – довечера, ако искате.
Ето какво имам предвид. Всеки обикновен нормален християнин коленичи, за да се моли. Той се опитва да влезе във връзка с Бога. Но ако е християнин, той знае, че това, което го подтиква да се моли, също е Бог. Бог, тъй да се каже, който се намира вътре в него. Но той също така знае, че цялото негово истинско познание за Бога идва чрез Христос, Човекът, който беше Бог, че Христос стои до него, помагайки му да се моли, молейки се за него. Вие виждате какво става. Той се моли на Бога – Бог е целта, която той се опитва да достигне. Бог е също така и онова нещо вътре в него, което го насърчава – движещата сила. Бог е също така пътят или мостът, по който той е тласкан към тази цел. Така че в тази обикновена спалня, където един обикновен човек казва своите молитви, протича целият тристранен живот на единното Същество.

Из „Обикновено християнство“
от К. С. Луис

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар