Не съдете, за да не бъдете съдени

21 юни 2021

Много добре знаеш да се преструваш и да оправдаваш своите грешки, а не щеш да приемаш оправданията на другите.
Би било по-справедливо себе си да виниш, а братята си да оправдаваш.
Ако искаш да те понасят, и ти понасяй другите.
Виж колко си далеч от истинската любов и от онова смирение, което не знае да се гневи или да се възмущава от никого освен само от себе си.

Из „Подражание на Христа“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар