Сретение Господне

2 февруари 2022

Не е известно колко време било изминало от откровението на Симеон, че ще види Месията, до деня, в който Мария и Йосиф донесли Детенцето Исус в храма. Но вероятно Симеон е започвал всеки свой ден с въпроса: „Дали пък няма да е днес?”, и с доверие е очаквал изпълнението на Божието обещание.
Можем да си представим как Симеон се е молел и е размишлявал как ли ще изглежда Месията и как точно ще познае, че е Той. Възможно е старецът да е имал свои представи за тази среща, но те не му попречили да познае Христос в безпомощното детенце. Разбира се, Симеон щателно изучавал Тората и пророците, и при това се бил научил да чете знаците на времето. Всеки ден се доближавал до срещата с Христос и с личната святост.
Говорейки за обещания Спасител пророк Малахия пита: „Кой ще издържи деня на идването Му и кой ще устои, когато Той се яви?” (Мал 3, 2). Животът на Симеон дава отговор на този въпрос. Този, който търси Бога ден след ден, той се убеждава, че Той е предан, любящ и верен на Своето слово. Именно такъв човек ще устои в Господ, именно такъв човек ще възвестява Христос на света.
Вярваш ли, че всяка твоя молитва принася плод? Всеки път, когато се приближаваш до Бог, Той преобразява сърцето ти и изпълва разума ти. Ден след ден Исус Христос те подготвя да Го приемеш, когато Той отново дойде. Затова днес иди при Престола на Неговата благодат, очаквайки Неговото докосване. Сподели с Господ твоето желание да придобиеш Неговата благодат и истина, та подобно на Симеон с вяра да дочакаш деня на пришествието на Исус Христос.
„Отче, обичам Те. Твоите обещания са истинни и благи. Благодаря Ти, че и в тази минута ме преобразяваш по Твой образ и подобие”.

Превод:catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар