Размишления на монс. Гуидо Марини: Възнесението на Исус

30 май 2022 г.

Събрали сме се в седмата пасхална неделя, когато Църквата чества хубавото тържество на възнесението на Исус в Небето. В Евангелието от свети Лука четем: „И ги изведе от Витания и, като вдигна ръцете Си, благослови ги.“
Образът, използван от евангелиста, е много внушителен: Исус благославя апостолите с вдигнати ръце. Голямата жертва е направена и Господ, служещ свещеник, както и жертва, благославя народа, като предава на учениците спасителните последици от тази жертва.
Колко хубав е благославящият жест на Исус! Колко хубав е всеки свещенически жест на благословия! Това, всъщност, е жест, който ни носи вестта за спасението, за благославящите ефекти на Божията любов.
С помощта на св. Йоан Златоуст нека продължим да размишляваме върху тайната на Възнесение Господне: „И така, имаме в небето залог за нашия живот: възнесени сме заедно с Христос. Сигурно е, че ще бъдем отнесени на облаците, ако се окажем достойни да отидем на среща с Него в облаците. Нарушителят не отива при съдията, а бива докарван пред него, и никога не идва при него, което е естествено, доколкото не се чувства спокоен. Затова, скъпи, нека се молим всички да можем да сме сред онези, които отиват да Го срещнат, пък дори и да сме сред последните.“
Нека чуем също и размишлението на Мадлен Дебрел: „Ако Христос ни е дал вечен живот, Той го е сторил, за да го живеем, показваме и честваме като кулминация на цялото щастие, като наше блаженство. Минали са две хиляди години, откакто Христос е говорил за хляба, мира и свободата. Но онова, което Той донесе на земята, е нещо повече: Той донесе вечния живот. И вечният живот е този, който ние, заедно с Него, в Църквата, трябва да продължим да носим. Ако ние не сме носители на вечния живот, никой друг няма да ни замести.“

Монс. Гуидо Марини,
епископ на Тортона,
бивш главен папски церемониер

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар