Размишления на монс. Гуидо Марини: „Ела, Душе Свети!“

5 юни 2022 г.

✝ ТЪРЖЕСТВО ПЕТДЕСЕТНИЦА

Тази неделя честваме голямото тържество на Петдесетница, като възпоменаваме слизането на Светия Дух върху раждащата се Църква, събрана в Горницата в Йерусалим.
Споменът за това събитие обаче е и възможност за благодат, възможност да подновим сърдечната си молитва Духът на Господа да продължава да слиза в изобилие върху Църквата и в живота на всеки един от нас.
В един свой текст св. Роберт Белармин припомня ефектите от присъствието и действието на Светия Дух: „Когато божественият огън, слизащ отгоре, започне да разпалва човешкото сърце, страстите незабавно стихват и губят своята сила; теглото – от тежко става по-леко; и в степента, с която пламът нараства, човешкото сърце чувства все по-голяма лекота, до степен да придобие криле като гълъб.
Блажен огън, който не поглъща, а осветява; и, ако поглъща, унищожава лошите нагласи, за да не угасне животът! Кой ще ми даде да бъда обгърнат от този Огън? Огън, който ме пречиства, премахвайки от моя дух, със светлината на истинската мъдрост, тъмата на невежеството, мрака на греховната съвест. Огън, който превръща студа от ленивостта, егоизма и пренебрежението в изгаряща любов. Огън, който не позволява на сърцето ми да се втвърди, но който, със своята топлина, го поддържа винаги леко, в послушание, предано; който ме освобождава от тежкото иго на земните грижи и светските желания и на крилете на светото съзерцание, което подхранва и увеличава милосърдието и отнася сърцето ми толкова високо, че да ме кара да повтарям заедно с пророка: „Към Тебе, Господи, възнасям душата си“ (Псалтир 85, 4)“.

Затова, нека повтаряме с доверие и постоянство: „Ела, Свети Душе!“
Нека бъде в нас този Огън, който кара сърцето да гори от любов към Сина Исус.
Нека бъде в нас онази нежна роса, от която усещаме нежността на Отца.
Нека бъде в нас онази непреодолима сила, която дала тласъка за проповядване на Евангелието.

Монс. Гуидо Марини,
епископ на Тортона,
бивш главен папски церемониер

Превод: www.catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар