Размишления на монс. Гуидо Марини: „Те всички единодушно прекарваха в молитва и бдение“

6 юни 2022 г.

Понеделник след Петдесетница
Възпоменание на Дева Мария – Майка на Църквата

Нека чуем Божието Слово от Деянията на Апостолите: „Те всички единодушно прекарваха в молитва и бдение с някои жени и с Мария, майката на Исус, и с Неговите братя“. Мария е в Горницата, заедно с останалите жени и апостолите. Те са в очакване на дара на Духа, обещан от Господ Исус. Тук Мария се явява като Майка на Църквата. И това се изразява преди всичко в Нейния собствен живот, в когото е възможно да съзерцаваме точно онова, което е призвана да бъде Църквата в историята – Майка, която, в присъствието на Възкръсналия, дава живота на Своите чеда. Също така тя е Майка и в това, че със Своята молитва сe грижи любящо за всички нас. И накрая, тя е Майка, защото със своето приношение тя участва тясно в Изкуплението, извършено от Сина – умрял и възкръснал за нашето спасение.

Монс. Гуидо Марини,
епископ на Тортона,
бивш главен папски церемониер

Превод: www.catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар