Размишления на монс. Гуидо Марини: „Тя отиде и направи както и каза Илия“

7 юни 2022 г.

Нека се вслушаме в Божието Слово от Третата книга Царства: „Тя отиде и направи тъй, както й каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време. Брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, коeто Той изрече чрез Илия“. Откъсът от Третата книга Царства представя една жена-езичница. Тя е вдовица, която живее в Сарепта Сидонска, и която бива посетена от пророка. Попитана дали има някаква храна, тя се доверява и дава на Илия всичко, което има, дори готова да умре. Тази вдовица до такава степен се доверява на думите, които е чула, че е готова да заложи своя собствен живот. Без условия да се довериш на Бог. И тук идва неизбежният въпрос: с какво доверие слушам Словото, което Бог отправя към мен? И още по-дълбок въпрос: „Готов ли съм да рискувам живота си за това Слово?“. В действителност точно това е вярата – да се довериш на Бог, каквото и да ти струва това! Точно това е и любовта.

Монс. Гуидо Марини,
епископ на Тортона,
бивш главен папски церемониер

Превод: www.catholic-news.bg

Линк към днешните литургични четива: >>>Вторник от 10-а Обикновена седмица >>>

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар