Размишления на монс. Гуидо Марини: „Ако Господ е Бог, вървете след Него!“

8 юни 2022 г.

Нека чуем Божието слово от Първата книга Царства: „Тогава Илия пристъпи към целия народ и каза: още ли куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след Него!“. Пророкът се обърнал към един народ, който живеел в нерешителност: признавал Господ за свой Бог, но също и се обръщал към езическото божество Ваал. В именно тази нерешителност се състоял големият грях на този народ: живеели в компромис и не се отнасяли с Господ като Господ. И на нас може да се случи да преживеем нещо подобно, мятайки се от една страна на друга. Имаме вяра, но често живеем така, все едно нямаме. Познаваме Господ, но ни се случва да живеем, без да го обичаме истински и без да го следваме. Затова нека отново се вслушаме в думите на Ития: „Ако Господ е Бог, вървете след Него!“. Без компромиси, без нерешителност, без предателства.

Монс. Гуидо Марини,
епископ на Тортона,
бивш главен папски церемониер

Превод: www.catholic-news.bg

Линк към днешните литургични четива: >>>Сряда от 10-а Обикновена седмица >>>

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар