Размишления на монс. Гуидо Марини: „Илия се изкачи на връх Кармил…“

9 юни 2022 г.

Нека чуем Божието Слово от Първата книга Царства: „Илия се изкачи на връх Кармил, наведе се към земята, тури лицето си между коленете и рече на слугата си: „Иди и погледни към морето“. Той отиде, погледна и рече: „Нищо няма“. Той пак му каза: „Направи това седем пъти“. На седмия път той каза: „Ето, от морето се подига малко облаче, колкото човешка длан“. В страната имало голяма суша, както бил предрекъл Илия. Сега обаче, заради молитвата на пророка, сушата била на път да приключи. Удовлетворената молитва ни помага да признаем силата на молитвата, която извира от сърцата на онези, които пред лицето на Бога с чисто сърце. От друга страна, удовлетворената молитва ни говори и за добротата на Бог, Който никога не изоставя децата Си, дори и понякога да допуска те да живеят в изпитания и тревоги. Дори тези изпитания и мъки всъщност служат за едно по-голямо добро за всички нас.

Монс. Гуидо Марини,
епископ на Тортона,
бивш главен папски церемониер

Превод: www.catholic-news.bg

Линк към днешните литургични четива: >>>Четвъртък от 10-а Обикновена седмица >>>

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар