Размишления на монс. Гуидо Марини: „Ние проповядваме Христос Разпънатия“

26 август 2022 г., 11:24

Нека чуем отново Божието Слово за днес от Първото послание на свети апостол Павел до коринтяни: „Ние проповядваме Христос разпънатия, Който за юдеите е съблазън, а за елините безумство, пък за самите призвани, както юдеи, така и елини – Божия сила и Божия премъдрост“. Думите на апостола преобръщат критериите на света, според които кръстът на Исус е безумие и скандал. Но точно този кръст всъщност е истинската сила и истинската мъдрост, тъй като той е изпълнението на Божия план за човека и за човешката история. Не може да се проумее тайната на нашия живот, нито тайната на света, ако не тръгнем от Исусовия Кръст. Нека се опитаме да съдим за всичко от гледна точка на Разпънатия. Нека се опитаме да преживяваме всичко от гледна точка на Разпятието. Ще участваме в силата и мъдростта на Бог, ще влезем в опита на Любовта, която спасява и обновява всичко.

Монс. Гуидо Марини,
епископ на Тортона,
бивш главен папски церемониер

Превод от италиански: www.catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар