Latest News

Пътеводителка – проповед за Благовещение

25 март 2023

Божията Майка е един необходим и неизбежен етап от нашето раждане в Христос и от нашето възкресение.
Когато размишляваме над Благовещението, обичайно в този евангелски откъс ние виждаме пример на послушание към Бог. Със своя пример Божията Майка ни показва, че да следваш Бога означава винаги да казваш „да”. Авраам казал „да”, пророк Исайя казал „да”, всички светци в един момент са казали „да“ на Бога, и ако ние искаме да вървим натам, накъдето Бог желае да ни води, ние трябва да оставим всичко и да Му се доверим.
Все пак Благовещение има не само духовно, но и богословско значение. Това става ясно, когато сравняваме епизода с Благовещението и епизода с непослушанието на Ева в Стария завет. Интересно е да се отбележи, че Ева и Мария са свързани в служението. Ева е създадена като помощница на Адам, така, както Божията Майка нарича сама себе си рабиня Господня. Но тяхното отношение към собственото им служение е противоположно. Ева, със своето непослушание, не помогна на Адам да опази дадената от Господ заповед. Мария пък, със своята вяра, се остави изцяло на Божията воля. В резултат на това послушание Мария стана Божия Майка и позволи на Христос да стане втори Адам – глава на възроденото човечество. Ева се оказа недостойна помощница на Адам, но стана първообраз на втората Ева – Божията Майка. Така послушната Дева замени непослушната.
Ето защо в тайната на Благовещението Божията Майка може да се разглежда като образ на Църквата, невеста Христова. Със своя положителен отговор Мария се съгласява да приеме изкуплението не само от свое име, но и от името на цялото човечество. Защо? Защото от отговора на Богородица, подобно на отговора на Ева към змията, зависи съдбата на цялото човечество. Съгласието на Мария в Божиите очи е като отговор от всички хора и има църковно значение. Така че Божията Майка е съществото, в което се случва новото съединение между Бог и човечеството чрез въплъщението на Бог Слово, в Нея се съсредоточава цялото месианство, цялата старозаветна надежда, Тя е „дъщеря Сионова”.
От тази гледна точка съществува паралел между въплъщението на Словото в деня на Благовещение и раждането на Църквата в деня на Петдесетница. И в двата случая Светият Дух слезе над Богородица. В първото събитие, на Благовещение, след слизането на Светия Дух, Богородица зачена Божия Син, въплътил се в Нея. На Петдесетница Тя бе с апостолите и се молеше, когато Духът слезе над тях.
…Божията Майка е тази, която показва пътя, на гръцки – Одигитрия. Тя е звездата по пътя на нашето собствено възкресение. Затова в навечерието на Великата седмица нека я помолим да ни помага да казваме „да” на Бога, да ни помага да оставим всичко, да се отречем от греховете и да възкръснем за нов живот. Така ние участваме в изграждането на Църквата – Тялото Христово. Това Тяло, с което ние сега ще се причастим. Амин.

Отец Ясинт Дестивел, ОР
Превод: catholic-news.bg

Импулс за днес

Кръстен път по размишления на блажения отец д-р Михал Сопочко

Кръстен път по размишления на блажения отец д-р Михал Сопочко

24 март 2023 „О, Исусе, благодаря Ти за книгата, която отвори пред очите на душата ми. Книгата е Твоето страдание, което Ти прие от любов към мен. От нея се научих да обичам Бог и душите. В нея има ...

Актуално

Честит 3-ти март, българи!

Честит 3-ти март, българи!

3 март 2023 „… Но ний знаем, че в нашто недавно свети нещо ново, има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди; защото там нейде навръх планината, що небет...

Импулс за днес

Кръстен път за децата

Кръстен път за децата

24 февруари 2023 Какво e това Кръстен път? Преди Библията била само на латински език. И много хора изобщо не можели да я четат. Необходими били картини, които да им представят сцените, описани там. ...

Хроника

Изток и Запад, двата бели дроба на тялото на Църквата

Изток и Запад, двата бели дроба на тялото на Църквата

14 февруари 2023 От началото на апостолската епоха, когато Евангелието е посято на тази европейска почва и тя е напоена с кръвта на мъчениците, започва многовековно непрекъснато и плодотворно р...

Хроника

Свети Влас

Свети Влас

3 февруари 2023 На 3 февруари Църквата почита свети Влас. Той живял през втората половина на трети и началото на четвърти век. По професия бил лекар. Станал епископ на Сивас, тогавашната столица н...

Импулс за днес

Свети Дон Боско – свещеник, учител, приятел

31 януари 2023 „Най-доброто, което можем да направим на света е да вършим добро, да бъдем лъчезарни и да оставяме врабчетата да чуруликат.“ Свети Дон Боско ...

Хроника

Павле, остави стария Савел

Павле, остави стария Савел

25 януари 2023 Ела Павле, остави стария Савел, скоро ще видиш и Петър […] Анания, докосни Савел и ни дари Павел; прогони преследвача и изпрати проповедника. Овцете няма да се страхуват, агънцата Хр...

Актуално

Почина кардинал Джордж Пел

Почина кардинал Джордж Пел

11 януари 2023 „Да принесем добри плодове, като научим езика на Кръста и го впишем в сърцата си.“ Кардинал Джордж Пел (8.6.1941-10.1.2023) (Проповед на СМД 2008 г.) ...

Хроника

Ти си Моят възлюбен Син! В Теб е Моето благоволение

Ти си Моят възлюбен Син! В Теб е Моето благоволение

8 януари 2023 Когато молим Светата Броеница сигурно не един път сме размишлявали над това библейско събитие, което през 2002 г. папа Йоан-Павел ІІ установи като първа светла тайна. „И когато излиз...